Brukeravtale

Brukervilkår for Norsk Porsche

Generelt

Denne avtalen gjelder nettstedet Norsk Porsche (norskporsche.no).

Ved registrering inngås følgende avtale mellom bruker og utgiver av Norsk Porsche, Griff Kommunikasjon AS: Våre tjenester er kun tilgjengelige for personer som i henhold til norsk rett er berettiget til å inngå juridisk bindende avtaler. Er du under 15 år må du ha tillatelse fra dine foresatte for å registrere deg. Ved din innmelding bekrefter du at samtykke er innhentet. Ved å merke av for «Kryss av her for å akseptere våre Brukervilkår», og ved å trykke på knappen «Send registrering», registrerer du deg som medlem og aksepterer brukervilkårene i dette dokumentet.

Brukers ansvar

Du erklærer deg herved ansvarlig for at dine handlinger foretas i samsvar med brukervilkårene og gjeldende rett. Du er selv ansvarlig for den informasjonen du meddeler i din profil. Disse brukervilkår gjelder for alle medlemmer, og alle medlemmer har akseptert vilkårene.

Du aksepterer å ikke benytte våre tjenester på en måte som medfører skade eller annen uleilighet for Griff Kommunikasjon AS, Porsche Norge / AutozentrumSport AS eller tredje part.

Loggføring, utlevering av opplysninger

All bruk av denne typen tjenester kan rent teknisk registreres og logges. Norsk Porsche oppfordrer således generelt til varsomhet og omtanke fra brukerne. Denne typen data lagres således heller ikke regulært med unntak av siste brukeraktivitet som danner grunnlag for eventuell sletting av inaktive brukere og opplysninger knyttet til disse.

Du aksepterer at Norsk Porsche – eventuelt gjennom eksterne samarbeidspartnere eller offentlig myndighet - med formål å kontrollere at brukervilkårene ikke misligholdes, følger eller gjør enkeltstående kontroller av din bruk av tjenesten. Du aksepterer videre at man under kontrollen sender underretninger/forespørsler direkte til deg for å verifisere bruken.

Endring av brukervilkår

Norsk Porsche forbeholder seg retten til å endre Brukervilkårene uten å informere deg om disse endringene på andre måter enn å holde brukerbetingelsene oppdaterte til enhver tid. Norsk Porsche vil informere om viktige endringer i Brukerbetingelsene ved mail til din epostadresse. Vi forbeholder oss retten til å avgjøre hva som er viktige endringer.

Ansvarsbegrensninger

Innenfor det som er tillatt etter gjeldende rett, fraskriver Norsk Porsche seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av medlemmers eller brukeres handlinger eller unnlatelser. Utover dette har ikke disse brukervilkår til formål å begrense eller fraskrive ansvar for Norsk Porsche, i den grad gjeldende lovgivning forbyr slik fraskrivning eller begrensning.

Brukeridentitet og passord

For benyttelse av lukkede deler av tjenesten velger du en egen brukeridentitet og et personlig passord. Du forplikter deg til ikke å gi andre tilgang til passordet eller til å benytte din brukeridentitet og passord.

Oppsigelse av medlemskap

Du har rett til når som helst, å si opp din avtale med Norsk Porsche. Vi forbeholder oss retten til å avslutte medlemskapet uten forvarsel.