Nattens Konge
Utgivelse: Norsk Porsche nr. 9 Tekst: Eric Røkeberg Foto: Tom-Egil Jensen

Teknikk

Nattens Konge

Som ung er det lett å fnyse av de voksnes rare tanker og oppførsel bak rattet i mørket. Disse eldre bruker briller eller myser for å se bedre, og dukker det opp noe uventet i bilens frontlys, skvetter de gjerne til med en underlig rattbevegelse for å korrigere sporvalget. Forhåpentligvis går det bra, enten det er en elg, en varulv eller et menneske som plutselig dukker opp i lyskjeglen. Men det finnes råd. Hvis man kjenner seg igjen i beskrivelsen, vil Night Vision Assist gjøre underverker for usikkerheten ved mørkekjøring.

Spor i natten
Biler får stadig mer høyteknologi, som sensorer, varslinger, navigasjon og hjelpesystemer. Teknologien i Night Vision Assist er, etter GPS-navigasjon, kanskje det nærmeste man kommer virkelig militær teknologi i en bil. Undertegnede vokste opp i et nabolag på 70- og 80-tallet der en av fedrene jobbet på Simrad, som produserte sonarer. Her hadde ingeniørene utviklet en nattkikkert for forsvarsindustrien som far i huset hadde med hjem en kveld. Køen av naboer som ville prøve den storvokste kikkerten, var lang. Som barndomsvenn med sønnen i huset fikk jeg prøve den i ro og mak etter at alle andre var ferdig. Minnet av et meget grovkornet bilde hvor mennesker så vidt kunne skimtes, ga knapt større mening, men satte oss likevel i fyr og flamme. I mange år før denne kvelden hadde vi lekt krig i skogen slik kids gjorde den gang, og sett krigsfilmer på kino, men akkurat denne kvelden og denne opplevelsen satte helt nye standarder.

Stummende mørke med kjentmann
Hvor mye kan ha skjedd siden den kvelden i barndommens nabolag? Testbilen for anledningen er en Porsche Cayenne E-Hybrid i fargen Midnight Blue. Fargevalget er nokså tilfeldig, men passer egentlig fint til vårt formål. Å oppdage at den er utstyrt med nattsyn, krever et godt trent øye. Hvis man ser midt på det midtre luftinntaket, kan det magiske øyet oppdages. Kameraet er koblet inn i bilens infotainmentsystem, som gjenkjenner hva som befinner seg foran bilen. Deretter vises et sammensatt bilde på skjermen i dashbordet når funksjonen er aktivert.

For å utfordre teknologien skikkelig har vi invitert fabrikkjører Dennis Olsen. Dennis har nettopp kjørt i 24-timersløpet på Le Mans og deltatt i nattracing på Nürburgring flere ganger. Han er godt kjent på disse veiene og har dermed et unikt utgangspunkt for å sammenligne dag- og nattkjøring med Night Vision Assist. På traseen finnes det ingen gatebelysning, men en rekke blinde svinger, små skogholt, åpne jorder og, ikke minst, mye dyreliv etter mørkets frambrudd.

Nattens konge 2

200 meter med lys
Selv fotografen, som er erfaren med lange lukkertider, er litt bekymret for hva han vil klare å fange uten kunstig lys. Interiøret i Cayennen er belyst med små ledlys langs dørpaneler og lister. Dette, kombinert med lyset fra infotainmentskjermen, gir oss som er vant til lite lys inne i bilen, en aura av distraksjoner mot mørket. Frontlyktene er utrustet med Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+), som er effektiv opptil 200 meter. I sonene utenfor lyskjeglenes rekkevidde kan det skjule seg både det ene og det andre.

Som å se et spøkelse
Vi begynner testen med at fotografens assistent stiller seg opp i veikanten. Et stykke borte i veien snur Dennis Cayennen, og vi kjører tilbake uten å ha Night Vision Assist påskrudd. Personen blir synlig først når vi er ganske tett på og i moderat fart. Det er helt udramatisk, men hva om vi gjentar forsøket med Night Vision Assist aktivert? Dennis aktiverer Night Vision Assist, og et live sort-hvitt-bilde kommer til syne i instrumentpanelet. Detaljrikdommen er stor, og vi kan se både trær og stubber langs veien. Men det er synet av vår medhjelper i det fjerne som sjokkerer. Omrisset av prøvekaninen vår er tydelig på skjermen i form av en gul innramming, og er ikke til å unngå for øynene. Det minner faktisk om heads-up-displayet man ser i jagerfly når de «låser seg inn» på et mål.

Teknologien er så sofistikert at selv en dreven tekno- og gadgetfrelst fyr som undertegnede blir sittende med åpent gap og glo. Genistreken i Night Vision Assist ligger i å kombinere data fra lyssensitivt kamera med varmekamera. Teknikken kan dermed vise objekter som dyr og mennesker som befinner seg i og utenfor veibanen. Vi velger å flytte medhjelperen lenger ut til sidene på et jorde for å se funksjonen i nye forsøk, og resultat er det samme. Skikkelsen står tydelig fram i hvitt når funksjonen er påskrudd, nærmest som et spøkelse i natten.

Nattens konge 3

Racing med nattsyn
Vi spør Dennis hva han synes om det vi har opplevd.

– Det er vilt. Under mindre forutsigbare omstendigheter kunne vi ha vært tett på uten å se vedkommende. Det er klar tale for å avpasse farten i mørket, mener han.

Samtalen dreier over på motorsport og dens evne til å utvikle ny teknologi som dukker opp i vanlige biler etter hvert. – I asfaltracing, som jeg kjører, er det ingen myke trafikanter som dukker opp på de lukkede banene. Men langløpene på 24 timer kjøres selvsagt i nattemørket, uten avgrensning til dyr som kan ha rotet seg inn på området. Ta rally som et eksempel. Når de kjører vinterløp i mørket omgitt av skog, må de stole på batteriet av ekstralys de kjører med. Utfordringen der ville være å finne en varslingsløsning hvis de skulle ha Night Vision Assist. Kort og godt fordi sjåføren ikke har mulighet til å se andre steder enn rett fram i et løp, forklarer Dennis, som selv kjører Taycan med Night Vision Assist til daglig.

Nattens konge 4

Så kommer virkeligheten oss i møte
Fotografen er fornøyd med bildene og snutene skal pekes tilbake mot siviliserte og opplyste strøk. Men før vi kommer så langt, kommer et vitnesbyrd fra virkeligheten oss i møte. Plutselig ser vi bevegelser ute på et jorde, og omrisset av et lite rådyr er ikke til å ta feil av. Og det er langt unna. Ingen rekker å ta et bilde, men en ny anledning dukker raskt opp enda en gang. Denne gangen er et nytt dyr delvis skjult i et kratt. Denne overraskende nærkontakten med dyreverden viser systemets effektivitet. Mens vi sitter i mørket og glaner har alle samme tanken, hvis slike nattkameraer og varsling blir standardutstyr i fremtiden, er det bare å si takk. I et land som Norge med lange mørke vintre og grisgrendte strøk er Night Vision Assist et uvurderlig hjelpemiddel for å unngå trefninger med lokal fauna, folk og fe.

På bølgelengde
Mens et vanlig kamera fanger opp lysbølger for å skape bilder, bruker termiske kameraer infrarød stråling. Denne infrarøde strålingen har lengre bølgelengder og kan dermed fanges opp over større avstander. Infrarød teknologi er for så vidt ikke noe nytt – vi må tilbake til 1800-tallet for å spore den spede begynnelse. Over tid har utviklingen gjort solide byks framover, og i senere tid har vi fått teknologi som FLIR (Forward-Looking Infra Red), som kan måle ekstremt små temperaturavvik. Nyanser helt ned til 0,01 grader celsius kan fanges opp med FLIR-teknologi. Det gir helt nye muligheter for å avsløre hva som ligger ute i mørket. Temperaturvariasjonene som fanges opp, kan brukes til å tegne detaljer og skape dybde i bildet.

Ulike nivåer med varsling
Når et menneske eller et dyr blir oppdaget av Porsche Night Vision i kameraets synsfelt, tegnes en gul markør – en ramme – rundt kroppen i nattkamerabildet på dashbordet. Denne visuelle indikatoren advarer føreren om en mulig fare. Hvis objektet derimot anses å være en reell fare i veibanen, endres fargen til rødt. Samtidig settes bremsene i beredskap dersom føreren eventuelt må bråbremse. Hvis føreren på dette tidspunktet ennå ikke har tatt affære, vil en varsellampe som viser enten menneske eller dyr, tennes i speedometeret.

Flukt eller frys?
Porsche Night Visions evne til å skille mennesker og dyr utløser ulike varslinger eksternt. Dyr er uforutsigbare og kan plutselig reagere mot sin hensikt ved signaler. I verste fall kan de fryse og bli stående i veibanen, eller løpe ut foran bilen. Mennesker, derimot, kan ha nytte av en visuell varsling. Derfor sørger Night Vision Assist for å blinke advarende i tre korte glimt med Matrix-lyset når et menneske er i faresonen. Så kan en saktens fundere over muligheten for feilvarsling – i et byområde er sjansen for å møte hunder med eiere på luftetur tross alt stor. Night Vision Assist har tatt høyde for dette og skrur varselfunksjonen automatisk av i tettbygde strøk.