Om Norsk Porsche

Norsk Porsche er det offisielle Porsche-magasinet, utgitt av Autozentrum Sport, importør av Porsche i Norge. Magasinet utkommer to ganger i året og blir distribuert til norske Porsche-eiere og andre interesserte.

Målet med magasinet er å kommunisere Porsches verdier til et norsk publikum og i en norsk kontekst. Magasinet er et interessant, lesverdig og attraktivt magasin med høy egenverdi, og bærer ikke preg av reklame. Norsk Porsche-kultur, Porsche-historie, portretter, bilopplevelser og nyhets- og livsstilreportasjer står sentralt i innholdet.

Porsches engasjement i motorsport og kjørekultur vil også reflekteres i det redaksjonelle innholdet, blant annet i form av reportasjer og event-kalender. Det samme gjelder den betydelige interessen i Norge for klassiske Porscher. Magasinet vil vie eldre biler og spesielle objekter oppmerksomhet, blant annet i form av reportasjer om spektakulære og interessante restaureringsprosjekter.

Kontaktinformasjon
Griff kommunikasjon AS
Litteraturhuset
Storgata 11
1604 Fredrikstad

redaksjonen@norskporsche.no